Winners

Interior contest «VERONA mobili's kitchens — dreams come true»

2st place

Reshetnikova Anastasia
Kirov

3st place

Karatunova Anastasia, Gulyaev Andrey. Architectural Bureau of Andrey Gulyayev
Nizhny Novgorod

The winner of the online voting

Prikazchikova Tatyana
Izhevsk
← back to contests